XIXO

Kontakt

Výhradný distribútor

Výhradný distribútor pre Slovensko 

HELL ENERGY SK s.r.o.
Južná trieda 66, 040 01 Košice
Slovensko

hellenergy@hellenergy.sk

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA AMBULANTNÝ PREDAJ

Kraj Bratislavsky - Miroslav Segeč
0903 626 788
segec@hellenergy.sk

Kraj TrnavskýMarek Bartaloš 
0948 399 098
bartalos@hellenergy.sk

Kraj TrnavskýZoltán Bartaloš 
0905 665 343
bartalosz@hellenergy.sk

Kraj Trenčiansky - Peter Šimek
0948 399 492
simek@hellenergy.sk

Kraj Nitriansky - Peter Rudinský
0903 626 772
rudinsky@hellenergy.sk

Kraj Nitriansky - Tomáš Búri
0903 626 682
buri@hellenergy.sk

Kraj Žilinský - Marcel Semanko
0903 626 881
semanko@hellenergy.sk

Kraj Banskobystrický - Jakub Golián
0948 226 150
golian@hellenergy.sk

Kraj KošickýJaroslav Petrigal
0903 626 774
petrigal@hellenergy.sk

Kraj Košický - Vladimír Kušnír
0903 626 776
kusnir@hellenergy.sk

Kraj Prešovský - René Smolej
0903 626 665
smolej@hellenergy.sk

Kraj Prešovský - Michal Janigloš
0911 626 023
janiglos@hellenergy.sk

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD

MO + VO kraj Bratislavský a TrnavskýMartin Hanuš
0903 626 770
hanus@hellenergy.sk

MO + VO kraj Bratislavský - Norbert Pap
0911435 504
pap@hellenergy.sk

MO + VO kraj Nitrianský František Finda
0910 435 501
finda@hellenergy.sk

MO + VO kraj Trenčianský a ŽilinskýMarián Kubík
0910 435 591
kubik@hellenergy.sk

MO + VO kraj ŽilinskýPeter Lauko
0911 435 514
lauko@hellenergy.sk

MO + VO kraj Banskobystrický Roman Ihnaťo
0910 667 493
ihnato@hellenergy.sk

MO + VO kraj Prešovský Jozef Valent
0903 626 711
valent@hellenergy.sk

MO + VO kraj Prešovský Marcel Ščurko
0910 435 589
scurko@hellenergy.sk

MO + VO kraj Košický Roman Pipek
0910 435 515
pipek@hellenergy.sk

MO + VO kraj Košický Peter Cár
0910 435 557
car@hellenergy.sk

MARKETING

Napíšte nám

* - povinné položky

Súhlasím so spracovaním a uchovávaním osobných údajov *

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti HELL ENERGY SK s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, Slovakia, za účelom komunikácie so spoločnosťou HELL ENERGY SK s.r.o. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, email.
viac informácií

overovací kód